Tuesday, 10 September 2013

CERITA TENTANG KESAKTIAN PERSILATAN PRABU KIAN SANTANG


Prabu Kian Santang dan Cerita Persilatan

Di atas sudah disinggung kalau nama Kian Santang sangat melegenda di daerah Pasundan terutama dari cerita lesan kependekaran atau cerita persilatan. Dalam dunia persilatan Kian Santang dikenal juga dengan nama Gagak Lumayung yang mempunyai kesaktian mandraguna. Konon dikisahkan bahwa dengan ajian napak sancangnya,Kian Santang mampu mengarungi lautan dengan berkuda saja. selain itu Kian Santang konon juga mempunyai Aji Suket Kalanjana yang merupakan ilmu terawangan alam gaib, dan berkembang sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk meraga sukma dan menggerakan benda tanpa menyentuh (telekinetik).
Aji Suket Kalanjana ini berfungsi mengaktifkan seluruh panca indera. Bereaksi terhadap gejala alam, baik alam sadar maupun alam mimpi. Versi para guru spiritual yang menguasainya menyebut ajian ini merupakan ilmu yang didasarkan pada gerakan rumput tertiup angin. Ia bisa bergerak kemana saja, tapi tetap pada tempatnya semula. Artinya, orang yang menguasai ilmu ini bisa memasuki dimensi gaib atau berada di alam lain tapi jasadnya tetap pada tempatnya.
Aji Suket Kalanjana ini juga dikuasai oleh Syeh Lemah Abang atau Syeh Siti Jenar. Isi Aji Suket Kalanjana ini adalah “Niat ingsun amatek ajiku si suket kalanjana, aji pengawasan soko sang hyang pramana, byar padhang jumengglang paningalingsun, sakabehing sipat podho katon saking kersaning Allah”

No comments: